جواب کاوشگری صفحه ۹ علوم پنجم

در این نوشته با جواب کاوشگری صفحه ۹ علوم پنجم همراه شما هستیم.

جواب کاوشگری صفحه ۹ علوم پنجم

۵- تغییرهایی را که در طول این فعّالیت در مواد ایجاد کرده‌اید، در جدول زیر بنویسید.

نام مادهکارهایی که انجام شده استتغییرهای ایجاد شده در
شکلاندازهبورنگ
کاغذبریدن**  
چوب و نخبریدن**  
نخبستن وگره زدن**  

بادبادک‌ها را در روز مناسبی به پرواز در آورید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه