جواب کاوش خارج از کلاس صفحه ۹ تاریخ دوازدهم


haladars مهر 2, 1401 دقیقه مطالعه
جواب کاوش خارج از کلاس صفحه ۹ تاریخ دوازدهم

در این نوشته با جواب کاوش خارج از کلاس صفحه 9 تاریخ دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب کاوش خارج از کلاس صفحه 9 تاریخ دوازدهم

با مراجعه به کتابخانه، یکی از کتاب های خاطرات مربوط به دوره معاصر را انتخاب کنید؛ چند سطر از آن را که به نظرتان جالب و مهم است، یادداشت کنید و به کلاس گزارش دهید.

کتابخانه عارف قزوینی:

دانش آموزان ابتدا گروه بندی و سپس برای انجام کار تحقیقی خارج از کلاس توجیه می شوند.

– روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه در سفر سوم به فرنگستان موجود در کتابخانه عارف قزوینی (ر۱۶۹ن ۴/ ۹۱۴): مطالعه مقدمه کتاب و اینکه روش و ویژگی های بیان خاطرات توسط ناصر الدین شاه چگونه بوده است

– روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه موجود در کتابخانه امام خمینی (ر۶۴۴ الی ۰۷۴۵/ ج۱۵) خاطرات سیاسی میرزا علی اصغر خان امین الدوله ، علت نوشتن کتاب از زبان خود نویسنده : مطالعه قسمت دیباچه می ۳ و ۴ و اینکه جب نگارش کتاب جه بوده و برداشت نویسنده از موقعیت ایران چیست (کتاب به صورت پی دی اف است)

– خاطرات تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه ، موجود در کتابخانه عارف قزوینی (۱۴۸ت ۰۷۴۵۰۹۲/ ۹۵۵): بررسی نظرات آج السلعته در باب نظام مشروطه و علل و عوامل پیشرفت کشور : مطالعه صفحات ذیل عنوان مشروطه و مشروطیت طبق فهرست اعلام آخر

– کتاب شرح زندگانی من جلد از خاطرات عبدالله مستوفی) ، موجود در کتابخانه شهدا و عارف قزوینی ( ۵۴۲م ۹۲-۰۷۴۵/ دها): مطالعه ۶ صفحه اول طبق صفحه بندی کتاب و گزارش صفات و ویژگی های شخصینی آقا محمد خان قاجار

– رضاشاه ؛ خاطرات سلیمان بهبودی رئیس دفتر رضاشاه ، موجود در کتابخانه شهدا و عارف قزوینی (ر۳۴م ۰۹۱۰۹۲ ۹۵۵): معرفی شخص سلیمان بهبودی

– خاطرات محمد علی فروغی به همراه یادداشت های روزانه ، موجود در کتابخانه کتابخانه های شهدا ، علامه رفیعی ، امام خمینی (۶۱۶ ۰۸۲۰۹۲/ ۹۵۵): معرفی محمد علی فروغی

– خاطرات و تالمات مصدق ، موجود در کتابخانه امام خمینی (خ۶۱۲م ۹۵۵۰۸۲۴۰۹۲): بیان خلاصه ای از فصل نهم کتاب مربوط به تحصیلات مصدق در پاریس

– خاطرات علمی موجود در کتابخانه های عارف قزوینی، علامه رفیعی ( ی۷۹۴ع ۰۸۲۴۰۹۲/ ۹۵۵): بیان خلاصه ای از سیاست اقتصادی واجتماعی شاه از سال های ۴۴-۱۳۴۳ (فصل دوم سالهای واپسین شاهنشاهی)

– نورالدین پسر ایران ، موجود در کتابخانه های عارف قزوینی ، امام خمینی : معرفی اجمالی سید نور الدین عافی

– به اجاقت قسم، موجود در کتابخانه امام خمینی (۸۷۶ب ۱۰۰۹۵۵/ ۳۷۱ ) : معرفی اجمالی محمد معین بیگی

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه