جواب کاوش کنید صفحه ۱۱۳ شیمی دهم

در این نوشته با جواب کاوش کنید صفحه ۱۱۳ شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب کاوش کنید صفحه ۱۱۳ شیمی دهم

ابزار، وسایل و مواد شیمیایی مورد نیاز : ظرف پلاستیکی بزرگ، استوانه مدرج، قیف، آب، یخ، قرص جوشان

آزمایش ١

آ) ظرف پلاستیکی را بردارید و مخلوط آب و یخ را تا نیمه درون آن بریزید.

ب) یک قرص جوشان را نصف کنید و با استفاده از تکه ای خمیربازی آن را به دیواره داخلی قیف بچسبانید.

پ) استوانه مدرج را از آب پر کنید. کف دست خود را روی دهانه آن قرار دهید. حال استوانه را وارونه کرده و مانند شکل، درون ظرف محتوی آب قرار دهید ( استوانه مدرج را با دست خود نگهدارید).

ت) اکنون از یکی از دوستان خود بخواهید که قیف را درون ظرف بزرگ به گونه ای قرار دهد که لوله قیف در زیر دهانه استوانه مدرج قرار گیرد. مشاهده های خود را بنویسید.

بر اثر انحلال قرص جوشان در آب و فشار ناشی از گاز قرص جوشان، مقداری از آب درون استوانه مدرج کاسته می شود.

جواب:

جواب کاوش کنید صفحه 113 شیمی دهم
جواب کاوش کنید صفحه ۱۱۳ شیمی دهم

آزمایش ٢

آزمایش ١ را با آب گرم تکرار کنید. مشاهده های خود را یادداشت و سپس جدول را کامل کنید.

اکنون به پرسش های زیر پاسخ دهید:

۱) از واکنش قرص جوشان با آب چه گازی آزاد می شود؟

گاز کربن دی اکسید

۲) آیا میانگین حجم گاز آزاد شده در دو آزمایش یکسان است؟ چرا؟

خیر زیرا انحلال گاز در آب گرم و سرد متفاوت است.

۳) حجم گاز جمع آوری شده در کدام آزمایش کمتر است؟

آزمایش (۱) – انحلال در آب سرد.

۴) از مشاهده های خود چه نتیجه ای می گیرید؟ توضیح دهید.

گازها به میزان کمتری در آب گرم حل می شوند.

۵) چه رابطه ای بین دمای آب و میزان انحلال پذیری گاز وجود دارد؟

رابطه عکس وجود دارد.

۶) چرا در هوای گرم، ماهی ها به سطح آب می آیند؟

درباره اینکه «مقدار نمک موجود در آب دریا روی انحلال پذیری گازها اثر دارد» کاوش کنید (در کاوش خود باید آزمایش، طراحی و اجرا کنید که از داده های آن بتوانید نتیجه درست و قابل اطمینان بگیرید)

زیرا در هوای گرم جنبش ماهی ها بیشتر شده و به اکسیژن بیشتری نیاز دارند و از طرفی میزان اکسیژن حل شده در آب کاهش می یابد. بنابراین ماهی ها برای به دست آوردن میزان اکسیژن مورد نیاز خود به سطح آب می آیند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه