در این نوشته با جواب کنز الحکمه صفحه 32 عربی هشتم همراه شما هستیم.

جواب کنز الحکمه صفحه 32 عربی هشتم

بـخـوانید و ترجـمه کـنید.

1- لِکُلِّ شیءٍ طَریقٌ وَ طَریقُ الجَنَّهّ العِلمُ.  رسولُ اللّهِ (ص)

برای هر چیزی راه و روشی است و راه بهشت دانش است.

2- اَلعِلمُ اَفضَلُ مِنَ العِبادَهِ.  رسولُ اللّهِ (ص)

دانش بالاتر از پرستش است.

3- زَکاهُ العِلمِ نَشرُهُ.  الْإمامُ عَلیٌّ (ع)

زکات دانش، انتشار و آموزش آن است .

4- مَن سَاَلَ، عَلِمَ.  الْإمامُ عَلیٌّ (ع)

هرکس بپرسد، آگاه می شود ( می داند ).

5- مَن کَتَمَ عِلماً، فَکَاَنَّهُ جاهِلٌ.  الْإمامُ عَلیٌّ (ع)

هر که دانشی را پنهان کند، پس گویا نادان است.

برچسب شده در: