جواب گفتگو کنید صفحه 29 تحلیل فرهنگی دوازدهم


haladars شهریور 23, 1401 دقیقه مطالعه
جواب گفتگو کنید صفحه 29 تحلیل فرهنگی دوازدهم

در این نوشته با جواب گفتگو کنید صفحه 29 تحلیل فرهنگی دوازدهم همراه شما هستیم.

می‌دانی فرق من با زندانبانم چیست؟
زمانی که پنجره کوچک سلولم را بز می‌کند، او تاریکی و غم را می‌بیند و من روشنایی و امید را.

«باور» چیزی بود که نلسون ماندلا از آن بهره مند و زندانبان از آن بی بهره بود. باور قدرتمند ترین عنصر فرهنگ است و باورهای عالی، سرچشمه موفقیت های بزرگ هستند؛ زیرا قانون زندگی، قانون باورها و اعتقادات است و انسان ها همان گونه که باور دارند، می اندیشند و عمل می کنند. فرق بین انسان ها و فرهنگ ها، فرق میان باورها و ارزش های آنهاست. انسان های موفق با باورهای متعالی، موفقیت را برای خود خلق می کنند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه