در این نوشته با جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 130 تفکر و سواد رسانه دهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 130 تفکر و سواد رسانه دهم

۱- همسالان فضایی شما در آنجا چه ویژگی هایی داشتند؟

آنها قدی ۲۳۰ سانتی متری و وزنی ۲۰۰ کیلوگرمی داشتند و تقریبا دو برابر من بودند.

2- معیارهای زیبایی برای آنان چه بود؟

هر چه بزرگ تر باشند و جثه بزرگتری داشته باشند زیباتر می باشند.

۳- چه محصولاتی برای آنها تبلیغ می شد؟

محصولاتی که به بزرگ شدن جثه کمک می کند.

۴- در این تبلیغات از چه فنونی استفاده می شد؟ چه صفت ها و وعده هایی به عظیم الجثه شدن پیوند داده می شد؟

فضانوردانی را نشان می داد که قبل از مصرف محصول جثه هایی کوچک داشتند.

۵- معیارهای زیبایی در آنجا با معیارهای شما شباهت دارد یا متفاوت است؟

کمی متفاوت است زیرا کمتر انسانی دوست دارد تا این حد بزرگ و چاق شود.

۶- اگر چند ماه در آن سیاره زندگی کنید نسبت به اندازه و شکل بدنتان چه احساسی خواهید داشت؟

احساس می کنم که من هم برای زندگی بهتر در آنجا باید شبیه به آدم فضایی ها بشوم. زیرا احتمالا وسایل رفاهی در آنجا بر اساس جثه های بزرگ ساخته شده است.

۷- اگر بخواهید پیامی راجع به شکل و اندازه بدن به زمینی ها بدهید، آن پیام چیست؟

می گویم آن ها شبیه به غول هستند و زیبایی در جوامع مختلف معیار متفاوتی دارد.

۸- طرز تلقی خود درباره زیبایی افراد را بررسی کنید، چه عواملی در شکل گیری نگرش شما مؤثر بوده است؟ نقش و سهم رسانه ها در شکلگیری این نگرش چیست؟

به نظر من انسانی زیبا است که شخصیت و دانش بالایی داشته باشد و ظاهر آن آراسته باشد و لازم نیست که حتما شلوار و لباس خاصی به تن کند. همچنین رسانه ها نمی توانند بر روی تفکرات من تاثیر بگذارند.