در این نوشته با جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 132 تفکر و سواد رسانه دهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 132 تفکر و سواد رسانه دهم

1- چه صنایع و افرادی از ساختن کلیشه بدن و ترویج آن سود می برند؟ چگونه؟

یقیناً شرکت هایی که مواد آرایشی و زیبایی تولید می کنند و یا دلالان این حوزه که از این راه به پول زیادی می رسند با تبلیغات قانع کننده ای افراد رابه سمت کلیشه بدن می کشانند.

۲- پیامدهای پیروی از کلیشه بدن برای فرد و جامعه چه خواهد بود؟

کلیشه بدن به تدریج انسان را به سمت کاهش اعتماد نفس، چشم و هم چشمی در جامعه و الگو یابی غلط و مسیرهای نادرست هل می دهد. این مسیر غلط نهایتاً می تواند به علت تنوع مدل ها وحس تنوع طلبی وزیبا خواهی افراد روزبروز هزینه های کلان برای کارهای بیهوده هدرمی رود و سلامتی افراد جامعه نیز تهدید می شود.