در این نوشته با جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 3 تفکر و سواد رسانه ای دهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 3 تفکر و سواد رسانه ای دهم

1- از عکس صفحه قبل، چه نکاتی در مورد آن زمان دریافت می کنید؟

1- مربوط به مجوز یک دستگاه رادیویی برای کارخانه است که نشان دهنده کمبود اینگونه وسایل در آن زمان است.

2- تفریح و سبک زندگی یک نوجوان هم ‌سن و سال شما در آن زمان، چه تفاوت هایی با شرایط کنونی دارد؟

2- از آنجایی که بسیاری از لوازم ارتباطی و رسانه ای امروزی مانند تلفن هوشمند و تلویزیون در آن زمان وجود نداشته است. بیشتر تفریحات به بازی های بومی محلی برمی گردد و قطعا به دور از سبک زندگی ماشینی است.

3- رادیو از جمله رسانه های نو و محبوب آن روزگار، بوده است. پس از دیدن فیلم «رسانه چیست؟» بگویید امروزه شما کدام رسانه ها را بیشتر دوست دارید و از آن استفاده می کنید؟

3- رسانه های امروزی بسیار متنوع است و معمولا تلویزیون از پرطرفدار ترین آنها است. من بیشتر دوست دارم از تلویزیون و رسانه های مجازی استفاده کنم.

4- فکر می کنید، بیست سال دیگر، افراد همسن شما، درباره زندگی امروز شما، چه چیزهایی خواهند گفت؟ قرن بعدی چطور؟

4- سرعت پیشرفت تکنولوژی از گذشته بسیار بیشتر شده است و پیش بینی آینده دور سخت است. با این حال می توان گفت که در آینده نزدیک تلفن های هوشمند به رسانه اصلی بین مردم تبدیل شوند.

5- در مورد تصویر زیر باهم گفت وگو کنید.

جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 3 تفکر و سواد رسانه ای دهم
جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 3 تفکر و سواد رسانه ای دهم

هر چه تکنولوژی بیشتر می شود، دستیابی ما به اطلاعات بیشتر شده و جوامع بیشتر در هم آمیخته می شوند و فرهنگ ها به سرعت دستخوش تغییرات می شوند. پیشرفت تکنولوژی باعث ایجاد فضای متصل بین تک تک اعضای جامعه می شود و این خود باعث زود تغییر کردن نسل های جدید جوامع می شود.