در این نوشته با جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 36 تفکر و سواد رسانه دهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 36 تفکر و سواد رسانه دهم

با توجّه به بررسی و مطالعه‌ای که در مورد بازنمایی رسانه‌ها در موضوع خانواده کرده‌اید، اینک بگویید کدام یک از گزاره های زیر توسط رسانه‌ها در مورد خانواده، نقش‌های خانوادگی و فضای خانه، به کلیشه تبدیل شده است. دلایل و شواهد خود را ذکر، و مواردی نیز به آن اضافه کنید.

1- پدر به عنوان شخصیتی دلسوز که در کشاکش حوادث خانواده، نقش سپر بلا و سنگ زیرین آسیاب را بر عهده دارد.

کلیشه ای؛ کاربرد زیاد در ژانر (سبک) درام و اکشن و استفاده بیشتر در فیلم های امروزی

2- پدر به عنوان شخصیتی دیکتاتور که بدون علم و آگاهی، دائماً حرف زور می‌زند.

کلیشه ای؛ کاربرد زیاد در ژانر رمان و استفاده در فیلم های قدیمی

3- مادر به عنوان فردی مهربان و فداکار که پناهگاه و محور عاطفی برای همۀ اعضای خانواده است.

کلیشه ای؛ کاربرد زیاد در اکثر فیلم ها، چه قدیمی و چه امروزی و حتی در اکثر ژانرها

4- محیط خانه همراه با مبلمان و گفت‌وگو و دیدن تلویزیون، همراه با نشستن روی مبل و استفاده از میز ناهارخوری

غیر کلیشه ای؛ این صحنه حالتی عمومی است، اما با این حال چندان بصورت همزمان کاربرد ندارد.

5- آشپزخانۀ باز در محیط خانه در مقابل آشپزخانۀ جدا و دور از چشم میهمانان

غیر کلیشه ای؛ بیشتر آشپزخانه های امروزی باز و تکی است. از این رو بیشتر در فیلم های قدیمی وجود دارد.

6- فضای خانۀ روستایی یعنی فضاهای باز با رنگ سبز و زندگی در دل طبیعت

کلیشه ای؛ بسیار به چشم می خورد، در حالی که در اکثر روستاها فضای سبز چندانی وجود ندارد.

7- وجود آدم خوب و بد در اکثر فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی

کلیشه ای؛ این مورد به قدری در فیلم ها به چشم می خورد که بسیاری موضوعات را برای بینندگان قابل پیش بینی نموده و یکی از اصلی ترین ضعف های فیلم ها می باشد.