در این نوشته با جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 50 تفکر و سواد رسانه دهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 50 تفکر و سواد رسانه دهم

بخش اول این گفت و گوی کلاسی به عهده دانش آموز می باشد.

حکایت زیر را بخوانید؛ پس از مشخّص کردن فن اقناع مورد تأکید در حکایت، درباره پرسش‌های پس از آن، گفت‌وگو کنید.

روزی ملا نصرالدین در کوچه‌ای راه می‌رفت که تعدادی بچه او را دوره کرده، اذیت می‌کردند. ملا برای اینکه از دست آنها خلاص شود به دروغ گفت: «در کوچۀ مجاور، منزل فلانی دارند آش نذری می‌دهند». بچه‌ها باور کردند و آش آش گویان به سمت آن کوچه دویدند. مردم نیز که دیدند عده‌ای به دنبال گرفتن آش مسابقه گذاشته‌اند و می‌دوند، آنها نیز به سوی آن محل دویدند.

ملا نیز وقتی دید همه دارند می‌دوند، پیش خود گفت: «نکند واقعاً آش می‌دهند که این همه آدم دارند به آن سو می‌دوند»؛ پس او هم به همان سو شروع به دویدن کرد!

1- آیا اعتقاد اکثریت به موضوعی، دلیل حقانیت آن موضوع می‌شود؟

خیر، چرا که مکان فریب خوردن تعداد زیادی از افراد هم با استفاده از فنون اقناع وجود دارد.

2- در چه مواردی نظر اکثریت می‌تواند ملاک عمل قرار گیرد؟

بهتر است هر نظری قبل از عمل اعتبار سنجی شود و تحقیق لازم صورت گیرد، مثلا دو نفر بالغ و عادل مورد اعتماد آن را تایید کنند و …