در این نوشته با جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 7 تفکر و سواد رسانه ای دهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 7 تفکر و سواد رسانه ای دهم

فیلم «آینده تلفن همراه» و بخشی از فیلم «یک روز شیشه ای» را، که از برنامه فناورانه سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده است، ببینید و پاسخ آنها را با پاسخ های خودتان مقایسه کنید.

1- نقش و جایگاه شما در این آینده چیست؟

قطعا جوانان و نوجوانان امروز آینده را خواهند ساخت. بنابراین ما خودمان هستیم که هر کدام می توانیم به نحوی بسته به رشته تحصیلی و توانمندی هایمان در ساخت این آینده سهیم باشیم.

2- آیا همۀ این پیشرفت های فناورانه و دنیای رسانه ای می تواند جایگزین «ارتباطات رودررو» شود؟ چه می تواند جایگزین «ارتباطات رودررو» شود؟ چه ویژگی هایی در «ارتباطات انسانی» هست که در «ارتباطات رسانه ای» نیست؟

خیر، در ارتباطات رو در رو از همه حواس انسان استفاده می شود و توانایی های اجتماعی فرد نیز بیش از پیش تقویت می شود، اما در روش های دیگر از تعداد محدودی از حواس استفاده شده. همچنین فضای مجازی نمی تواند محل چندان مناسبی برای بهبود روابط اجتماعی باشد.

3- در آینده ای که ویژگی های آن توصیف شد، جایگاه انسان نسبت به فناوری و اشیا چیست و کدام یک از آنها دیگری را به خدمت خواهند گرفت؟ آیا جایگاه و سطح تفکر در انسان افزایش پیدا خواهد کرد؟ چرا؟

گاها شاهد برخی فیلم های علمی تخیلی هستیم که آینده را در تسخیر هوش مصنوعی متصور هستند. اما اگر هدف اصلی این فناوری ها را بهتر متوجه باشیم، می بینیم که آنها برای کمک به زندگی و تقکر بهتر ما ساخته شده اند و در راستای پیشرفت ما بکار گرفته خواهند شد.

4- شیخ بهایی، محمد بن زکریای رازی و بسیاری از بزرگان دیگر، یافته های خود را زمانی ارائه کردند که تعداد بسیار محدودی از فناوری ها و رسانه ها وجود داشت. آیا می توان ادعا کرد که سطح دانش و تفکر این افراد نسبت به آیندگان کمتر بوده است؟ چرا؟

وجود فناری های بیشتر به معنای تفکر بیشتر نیست و اینگونه افراد با آزمایش و خطاهای فراوان و سختی های زیاد به موفقیت رسیدند. شاید اگر امروز حضور داشتند با کمک فناوری های نو زودتر به اهداف خود می رسیدند.