در این نوشته با جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 8 تفکر و سواد رسانه ای دهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 8 تفکر و سواد رسانه ای دهم

رسانه‌ها انواع متنوعی دارند. در جدول زیر، برخی خصوصیات رسانه‌ها با هم مقایسه شده است. شما چه نکاتی می‌توانید به آن اضافه کنید؟ یادتان باشد که سواد رسانه‌ای می خواهد از یک مصرف کننده منفعل، ساده و خام، یک مخاطب فعال، خلاق، هوشمند، جست‌وجوگر و گزینش گر بسازد که هم تولید مناسب و هم مصرف متناسب داشته باشد.

خصوصیاتکتاب و مطبوعات چاپیرادیوتلویزیونرسانه‌های نوین اینترنتی
انتقال متن*×**
انتقال تصویر ثابت*×* 
انتقال صدا×***
انتقال تصاویر متحرک××**
تعاملی بودن    
     

جواب:

جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 8 تفکر و سواد رسانه ای دهم