در این نوشته با جواب گفت و گو با خدا صفحه 21 هدیه دوم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو با خدا صفحه 21 هدیه دوم

خدایا ….

خدایا در این لحظه زیبا و عزیز از تو می خواهم که همه ی ما را به راه راست هدایت کنی و کمک مان کن همیشه سالم باشیم و سایه ی پدر و مادر برسرمان باشد. دوستی و مهربانی بین ما زیاد شود و رزق و روی همه ی مسلمان ها زیاد شود و دلشان شاد و خرم باشد. خدای مهربان از تو به خاطر تمام نعمت هایی که به ما عطا کردی تشکر می کنم.

برچسب شده در: