در این نوشته با جواب گفت و گو در کلاس صفحه 70 اقتصاد دهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو در کلاس صفحه 70 اقتصاد دهم

1- آیا اگر سفارش خارجی برای سموم زیستی نبود، آقای محمدی زودتر شکست نمی خورد؟

ممکن بود که زود شکست بخورد، اما این موضوع بسته به تدبیر آقای محمدی در همان شرایط داشت.

۲- به نظر شما چه عللی باعث می شود طرف عراقی به فکر وارد کردن محصول از یک کشور دیگر بیفتد؟

مواد مورد نیاز فرد عراقی، یا در کشورش موجود نباشد و یا اینکه وارد کردن آن محصول از کشوری دیگر برایش صرفه اقتصادی داشته باشد.

۳- به نظر شما وجود تقاضای خارجی برای کالای تولیدی آقای محمدی چه منافعی برای او و کارگاهش به همراه داشت؟

توسعه میدانی کار اقتصادی آقای محمدی به شرکت ها و کشورهای خارجی که در نتیجه آن، حصول در آمد دلاری برای ایشان و جذب سرمایه خارجی برای شرکت.

برچسب شده در: