در این نوشته با جواب گفت و گو صفحه 13 اقتصاد دهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو صفحه 13 اقتصاد دهم

1- شما کارتیمی و گروهی را ترجیح می‌دهید یا کار به صورت فردی را؟ چرا؟

1- کار تیمی؛ چون سرعت پیشرفت در کار بیشتری نسبت به کار به صورت فردی خواهیم داشت و همچنین تنوع ایده ها در راستای پیشرفت در کار بیشتر می شود.


2- آیا شما در گروه کسب‌وکار خود پیشرو و رهبر خواهید شد یا پیرو؟

2- پیرو خواهم شد.


3- چقدر تحمل پذیرش حرف مخالف را دارید و چقدر می‌توانید دیگران را با منطق و استدلال متقاعد کنید؟

3- تحمل پذیرش حرف مخالفان را تا حدودی دارم و به اندازه حد رضایت بخشی می توانم دیگران را با منطق و استدلال متقاعد و همراه خود کنم.


4- چقدر به دنبال سود شخصی هستید و تا چه میزان حاضرید درآمدتان را صرف امور خیر کنید؟

4- درصد کمی از درآمدم را صرف امور خیریه می کنم و خیلی به دنبال سود شخصی هستم.

برچسب شده در: