در این نوشته با جواب گفت و گو صفحه 16 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو صفحه 16 علوم چهارم

درباره ی هر یک از پرسش های زیر در کلاس گفت وگو کنید.

بچه ها در این مسابقه برای دویدن، به انرژی نیاز دارند؛ آن ها این انرژی را از چه چیزی به دست می آورند؟

انرژی مورد نیاز روزانه با خوردن غذا، میوه، سبزیجات و… به دست می‌آید.

آیا وقتی خیلی خسته یا گرسنه اید می توانید در مسابقه ی دو برنده شوید؟ چرا؟

خیر، زیرا بدن نمی‌تواند انرژی مورد نیاز را برای دویدن تأمین کند.

درباره ی انرژی چه مطالبی شنیده اید؟

انرژی شکل‌های متفاوت دارد، اگر انرژی نباشد نمی‌توانیم کاری انجام دهیم، برای انجام دادن همه کارها انرژی لازم است و …

برچسب شده در: