در این نوشته با جواب گفت و گو صفحه 32 علوم پنجم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو صفحه 32 علوم پنجم

شکل زیر نمونه‌ای از لایه‌های رسوبی زمین را نشان می‌دهد.

image 168

1- در این تصویر، چند لایه می‌بینید؟ آنها را شماره‌گذاری کنید.

2- در کدام لایه یا لایه‌ها، باقی مانده‌ی جانداری دیده نمی‌شود؟ لایه‌های 3، 8 و 5

3- باقی مانده‌ی جاندار در کدام لایه، قدیمی‌تر است؟ لایه‌ٔ 1 (از پایین به بالا)

برچسب شده در: