در این نوشته با جواب گفت و گو صفحه 60 علوم ششم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو صفحه 60 علوم ششم

خودروهایی را که در تصویر می‌بینید، بر اساس ویژگی‌های زیر مقایسه و درباره‌ی آنها گفت‌وگو کنید.

image 125
تعداد چرخ‌هانوع و اندازه چرخاندازه خودرونوع کارشکل خودرو
6پهن و بزرگبزرگجابجایی مسافرمکعبی و صاف و دراز و کشیده
4کوچک و پهن و دارای آج‌های مناسب سرعتخیلی کوچکمسابقهکوچک و نوک تیز جهت جلوگیری از مقاومت هوا
کشیده و آیرودینامیک
14بزرگبزرگحمل و نقل باربه دلیل موتور قدرتمند بخش عظیمی از خودرو را موتور و محفظه اطراف آن تشکیل می دهد.
6خیلی بزرگ و پهن و آج‌دارخیلی بزرگجاده سازی و ساختمان‌سازی و خاکبرداریدراز و بلند، مناسب جهت انجام امور راه سازی
4متوسط و شیاردار و آج‌دارمتوسطپیمودن راه‌های صعب العبور و کوهستانی و خاکیمحکم و قدرتی که باز به دلیل حجم بالای موتور بخش زیادی از خودرو را موتور آن تشکیل می‌دهد.
کوچک و پهن
4دو چرخ بزرگ و دو چرخ متوسطبزرگکشاورزی
کاشت، شخم زدن، کشیدن و هل دادن وسایل همراه
بلند و محکم و قدرتی
ظاهر بزرگ و بدنی اصلی چندان بزرگ نیست

برچسب شده در: