در این نوشته با جواب گفت و گو صفحه 7 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو صفحه 7 علوم چهارم

جواب گفت و گو صفحه 7 علوم چهارم

– در هر یک از مخلوط‌های زیر چه چیزهایی وجود دارد؟

 تیله و بادام، فندق، گردو، پسته


– در هر یک از این مخلوط‌ها، مواد چه حالتی دارند؟

 جامد

برچسب شده در: