در این نوشته با جواب گفت و گو صفحه 70 علوم پنجم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو صفحه 70 علوم پنجم

برای ساختن یک ساختمان از چه وسایل و ابزاری استفاده می شود؟

با استفاده از هر وسیله چه کاری انجام می گیرد؟

جرثقیل : تکمیل اسکلت فلزی ساختمان

فرغون : جابجایی مصالح

کلنگ یا بیل مکانیکی : کندن

بیل : تهیه مصالح ترکیبی، پر کردن کیسه ها

بالابر : بالا بردن مصالح به طبقات بالا

پُتک : خراب کردن دیوارها و …

برچسب شده در: