در این نوشته با جواب گفت و گو صفحه 81 علوم چهارم همراه شما هستیم.

برای گوارش غذا کدام بخش های بدن باید فعالیت کنند؟

دندان، زبان، مری، معده، روده‌ی باریک و روده‌ی بزرگ

برچسب شده در: