در این نوشته با جواب گفت و گو صفحه 90 علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو صفحه 90 علوم سوم

چرا جانوران در محل های مختلف زندگی می کنند؟

جانوران در محل‌های مختلف زندگی می‌کنند چون برای برطرف کردن نیازهایشان به آب، هوا، غذا و ایمنی نیاز به محیط‌های مناسب دارندهمچنین جانوران با توجه به سازگاری بدنشان با شرایط محل زندگی خود انتخاب می‌کنند.برای نمونه، پرستوها در جاهای گرم و سبز زندگی می‌کنند، پینگوئن‌ها در مناطق قطبی و ماهی‌ها در آب

بعضی از جانوران دیگر که در محل‌های مختلف زندگی می‌کنند عبارتند از:

  • شیر، ببر، خرس و آهو که در جنگل‌ها زندگی می‌کنند
  • کرم خاکی و حشرات که در زیر خاک زندگی می‌کنند
  • نئاندرتال‌ها که گفته می‌شود در منطقه جنوب دریای خزر در شمال ایران زندگی می‌کرده اند
  • فوک خزری، لاک پشت پوزه عقابی و گربه شنی که زیستگاه‌شان توسط انسان تخریب شده است

جواب کوتاه و خلاصه :چون در جاهایی زندگی می کنند که بتوانند نیازهایشان را برطرف کنند.

برچسب شده در: