در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 10 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه 10 تفکر و سبک زندگی هشتم

1- به تصاویر صفحه قبل نگاه کنید. به نظر شما کدامیک از این پوشش ها بهتر است؟ چرا؟

از من تمام پوشش های موجود در این تصویر در زمان و موقعیت خودشان خوب و زیبا هستند، اما من پوشش های امروزی را بیشتر دوست دارم. ولی به صورت کلی به دلیل پوشش های متفاوت، جواب هر شخصی می تواند متفاوت باشد. پس به این نتیجه می رسیم که مفهوم زیبایی نسبی است و مطلق نیست.

2- آیا آنچه را که شما زیبا می دانید، دیگران هم زیبا می دانند؟ چرا آری؟ چرا خیر؟

سلیقه زیبایی برای هر شخص متفاوت است، یعنی هرچیزی که در نظر ما زیبا جلوه می کند، برای اشخاص دیگر ممکنه اینگونه نباشد و یا برعکس، که دلیل آن می تواند ریشه در فرهنگ و نوع نگاه ما باشد.

3- نظر شما درباره زیبایی هر یک از تصاویر زیر چیست؟

جواب گفت و گو کنید صفحه 10 تفکر و سبک زندگی هشتم
جواب گفت و گو کنید صفحه 10 تفکر و سبک زندگی هشتم

به عنوان مثال من از تصویر سوسک خوشم نمی آید و باعث چندش من می شود، هم چنین تصویر آشغال ریختن در یک منطقه نیز باعث زشت شدن آن شده است و زیبایی ندارد، اما از تصویر کمک کردن پلیس راهنمایی رانندگی به آن پیرمرد برای عبور کردن از خیابان خوشم می آید و بسیار زیباست. سایر تصاویر هم جانوران، پرندگان و … طبیعت هستند که هر کدام زیبایی و جلوه خودش دارد.

4- چرا شما با دیگران درباره زیبایی برخی از موجودات اتفاق نظر دارید ؛ اما درباره زیبایی برخی دیگر از موجودات اتفاق نظر ندارید؟

از نظر، فرهنگ، سلیقه و حتی خانواده من می تواند در این اتفاق نظر داشته باشد، یا نوع نگاه به مسائل چگونه باشد، مثلا نوع دید ظاهری و عمیقی داشته باشم یا نه، این موارد در هر فردی می تواند متفاوت باشد که باعث اتفاق نظر در زیبایی هر چیزی می شود.

5- به نظر شما زیبایی چیست ؟

 زیبایی می تواند یکی از ویژگی های موجود در انسان، حیوان، مکان، شئ یا ایده باشد که یک تجربه ی ادراکی از لذت یا رضایت را در وجود دیگران ایجاد می کند.

6- چه پدیده ها، وقایع و رفتارهایی زیبا هستند؟ چرا؟ با ارائه مثال، نظر خود را توضیح دهید.

هر پدیده ای که مشخصه های زیبایی داشته باشد، زیبا است. یعنی اینکه به جا و متعادل باشد. خندیدن و شاد بودن کار زیبایی هست، اما خندیدن در هر جایی زیبا نیست و باید آن متعادل نگه داشت، یعنی در مواقعی مانند مراسم های مذهبی و خاکسپاری کسی بخندد، زیبایی ندارد.

7- زیبایی انسان ها به چه چیزهایی بستگی دارد؟ چرا؟

زیبایی انسان به نوع رفتار، نگرش و منش افراد بستگی دارد، چون با رفتار خوب افراد جذب انسان می گردند.

8- آیا درباره زیبایی اعمال و رفتار هم اختلاف نظر وجود دارد؟

بله می تواند در برخی از موارد اختلاف نظر وجود داشته باشد. اما به صورت کلی در اکثر نقاط دنیا تعریف کار خوب و بد مشخص است، مگر بعضی کارها که مخالف با عرف و قوانین آن جامعه باشد.