جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۲۷ علوم هفتم

در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۲۷ علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۲۷ علوم هفتم

با توجه به شکل زیر، خون، هریک از گازهای تنفسی را از کجا به کجا منتقل می کند؟

جواب گفت و گو کنید صفحه 127 علوم هفتم
جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۲۷ علوم هفتم

در خون، اکسیژن به دو صورت مى‌تواند منتقل شود. یکى به‌ صورت محلول در پلاسما و دیگر به صورت ترکیب با مولکول هموگلوبین که در گلبول‌هاى قرمز خون وجود دارد. اکسیژن محلول در پلاسما معمولاً در حد اشباع است.

با وجود این، اکسیژن به صورت محلول فقط مقدار قلیلى ‘کمتر از ۲ درصد’ از کل ظرفیت حمل اکسیژن خون را تشکیل مى‌دهد که قریب به ۲۵۰ سانتى‌متر مکعب در هر لیتر مى‌باشد.

بیشتر اکسیژن در خون ‘در حدود ۹۸ درصد’ به‌صورت ترکیب با هموگلوبین حمل مى‌شود که اکسى‌هموگلوبین نامیده مى‌شود. هموگلوبین رنگ‌دانه‌اى است قرمز رنگ که درون گلبول‌هاى قرمز خون یافت شده و رنگ قرمز خون را سبب مى‌شود.

خاصیت حمل اکسیژن به‌وسیلهٔ هموگلوبین که در اثر میل ترکیبى زیاد این ماده با اکسیژن مى‌باشد، مهم‌ترین وظیفه گلبول‌هاى قرمز است.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه