جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۳ تفکر و سبک زندگی هشتم

در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۳ تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۳ تفکر و سبک زندگی هشتم

۱- وقایع فیلم را به ترتیب بیان کنید. دریافت شما از فیلم چیست؟

در یکی از سرزمین های دوردست، شاهزاده خانمی زندگی می کرد که به نقاشی بسیار علاقه داشت. یک روز شاهزاده خانم نقاشی یک گاو را کشید و به خدمتکاران نشان داد و همه با اینکه نمی دانستند که این نقاشی چه حیوانی است، می گفتند که نقاشی او بسیار زیبا است.

شاهزاده نقاشی را به باغبان هم نشان می دهد اما باغبان گفت که نقاشی او بسیار زشت است. شاهزاده خانم بسیار عصبانی می شود و به پدرش می گوید او را به زندان بیندازد. پدرش هم دستور می دهد تا باغبان بیچاره را به زندان بیندازند.

شاهزاده خانم از حرف های باغبان بسیار عصبانی بود؛ او با خود فکری و کرد و نزد باغبان رفت. شاهزاده به او یک شانس دوباره داد تا باغبان بگوید که نقاشی او زیبا است اما باز هم باغبان این کار را نکرد و او را راهنمایی کرد که از اول شروع کند.

شاهزاده خانم بعد از مدتی تصمیم می گیرد به حرف باغبان گوش کند و به پشت قصر می رود تا با دیدن گاو های آنجا نقاشی خود را دوباره بکشد. شاهزاده خانم بالاخره موفق می شود یک نقاشی زیبا بکشد و تصمیم می گیرد باغبان را آزاد کند.

شاهزاده نقاشی را به باغبان نشان می دهد و او را آزاد می کند بی آنکه بداند که او نابینا است!

۲- واکنش باغبان به نقاشی شاهزاده خانم چه تفاوتی با واکنش دیگران نسبت به آن داشت؟

باغبان واقیت را بیان می کرد در حالیکه واکنش دیگران خلاف واقع بود.

۳- کدام واکنش با واقعیت نقاشی شاهزاده خانم مطابقت داشت؟

واکنش باغبان.

۴- باغبان نابینا واقعیت نقاشی را چگونه متوجه شد؟ نابینایی باغبان را در این داستان چگونه تعبیر می کنید؟

باغبان نابینا دید که همه نظرات بدون اینکه تغییراتی داشته باشد یکی می باشد و فهمید که نقاشی زشت است، اما آنها به دروغ می گویند که نقاشی زیبا است.

۵- واکنش شاهزاده خانم به پاسخ باغبان چه بود؟ چرا؟

تعجب کرد، چون می دید که فقط باغبان نظر مخالف بقیه داشت.

۶- با این همه تعریف و تمجید دیگران چرا نظر باغبان نابینا برای شاهزاده خانم تا این حد اهمیت داشت؟

چون می خواست همه بگویند نقاشی اش قشنگ است.

۷- چگونه رفتار شاهزاده خانم تغییر کرد؟ مراحل این تغییر را با توجه به فیلم توضیح دهید؟ این تغییر تحت تاثیر چه عواملی بود؟

به تدریج متوجه اشتباهش شد.
مراحل: نصیحت باغبان به شاهزاده خانم – عمل به نصیحت باغبان توسط شاهزاده خانم – ایجاد تغییر در نگرش شاهزاده خانم
عوامل تغییر: نصیحت باغبان و عمل به نصیحت توسط شاهزاده خانم

۸- راه های دستیابی به حقیقت چیست؟

۱) هراس نداشتن از نظر منفی دیگران

۲) درک کردن نظر منفی و مثبت راجع به خودمان

۳) برنامه ریزی مشاهده دقیق و داشتن هدف

۴) مغرور و خودخواه نبودن

۵) مشورت با افرادی که در آن زمینه مهارت دارند

۶) همیشه با دیگران و خودمان صادق باشیم

۷) استفاده نکردن از قدرت و جایگاه برای تهدید کردن

۸) با شنیدن نظر دیگران ناامید نشویم و سعی کنیم بهتر شویم.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه