جواب گفت و گو کنید صفحه 13 جامعه شناسی یازدهم


haladars شهریور 27, 1401 دقیقه مطالعه
جواب گفت و گو کنید صفحه 13 جامعه شناسی یازدهم

در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 13 جامعه شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه 13 جامعه شناسی یازدهم

فرهنگی که عقاید، ارزش ها، هنجارها و رفتارهای آن مطابق نیازهای فطری باشد همان فرهنگ حق است. فارابی جامعه ای را که عقاید و ارزش های آن حق باشد اما هنجارها و رفتارهای آن موافق و همسو با حق نباشد، مدینه فاسقه می نامد.درباره نمونه های تاریخی فرهنگ هایی که در آنها عقاید و ارزش ها با هنجارها و رفتارهایشان سازگار نیست، گفت و گو کنید.

مانند: فرهنگ خوارج در زمان امام علی (ع) – فرهنگ اعراب جاهل در زمان پیامبر (ص)

(جامعه فاسقه زمان فارابی) : هر چند اهل این مدینه، سعادت و خیر را می شناسند. اما عملشان با علمشان سازگار و هماهنگ نیست. آنها در کردار و رفتار همانند اهل جاهلی اند.

فرهنگ اموی و فرهنگ حاکمیت کلیسای قرون وسطا.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه