در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 14 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه 14 مطالعات سوم

1- به تصویر های زیر نگاه کنید. در هر تصویر چه چیزی مشاهده می کنید؟

جواب گفت و گو کنید صفحه 14 مطالعات سوم

محبت، مراقبت از همدیگر، تفریح و سرگرمی، یادگیری.

همچنین ببینید: سوالات درس ۵ مطالعات سوم

2- به نظر شما در هر تصویر، اعضای خانواده چه گفت و گوهایی با هم دارند؟

حالا شما جای هر کدام از افراد حرف بزنید.

1- محبت: روزت مبارک مادرم.          مادرم دوستت دارم.

2- مراقبت از یکدیگر: پسرم همیشه کنارت هستم، به زودی خوب می شوی.

3- تفریح و سرگرمی: بازی کردن در کنار خانواده خیلی لذت بخش است.

4- چه غذای خوشمزه ای می پزی!            قد شما چند سانتی متر است؟