جواب گفت و گو کنید صفحه 15 جامعه شناسی دوازدهم


haladars شهریور 28, 1401 دقیقه مطالعه
جواب گفت و گو کنید صفحه 15 جامعه شناسی دوازدهم

در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 15 جامعه شناسی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه 15 جامعه شناسی دوازدهم

با توجه به آنچه در درس خواندید دربارۀ دو مسئله زیر و پیامدهای آنها گفت وگو کنید.

الف) در کشور ما بسیاری از مدیران ارشد که برنامه ریزی برای کشور از وظایف آنهاست، فارغ التحصیل و دانش آموختۀ علوم انسانی نیستند.

درک ناقص از حوزه مدیریتی خود، برنامه ریزی ناسازگار با نیازهای کشور در آن حوزه، هدر رفتن منابع، عدم تحقق اهداف، تأثیر منفی بر نخبگان دانش آموخته علوم انسانی

ب) امروزه، فناوری بر زندگی بشر سیطره یافته است و به جای اینکه انسان، توسعه فناوری را هدایت و راهبری کند، فناوری، زندگی انسان ها را کنترل می کند.

از دست رفتن قوه ابتکار و خلاقیت، تأثیر منفی بر سلامت روانی و اجتماعی، ایجاد مسائل اجتماعی جدید، اتلاف سرمایه های انسانی.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه