در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 155 علوم نهم همراه شما هستیم.

شاید تا به حال شما، مار، مارمولک و لاکپشت را دیده باشید. در مورد اینکه چرا به این جانوران، خزنده می گویند، گفت وگو کنید.

زیرا این جانوران دست و پای کوتاه دارند یا اصلاً ندارند. به همین دلیل در هنگام حرکت بخش هایی از بدن به ویژه شکم روی زمین کشیده می شود

برچسب شده در: