در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 23 تفکر و پژوهش ششم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه 23 تفکر و پژوهش ششم

1- در چنین موقعیت هایی برای تصمیم‌ گیری به چه چیزهایی توجه می کنید؟ چرا؟

حفظ خون سردی، توکل بر خدا، همفکری با دیگران تا بتوانیم بهترین تصمیم را بگیریم.

2- آیا مقدار مال پیدا شده در ارزش و اهم ّیت برگرداندن آن به صاحبش اثر دارد؟ چرا آری، چرا نه؟

بله ، اگر مقدار مال پیدا شده ناچیز باشد، می توان را از طرف صاحب مال صدقه داد.

3- آیا برای تعیین میزان مژدگانی باید به مقدار مالی که پیدا شده توجه کرد؟ چرا آری، چرا نه؟

خیر چون بر گرداندن امانت یکی از وظایف ماست.

4- آیا اصولا ً انتظار دریافت مژدگانی برای پس دادن مال، درست است؟

خیر

5- اگر صاحب مال مبلغ کمی به عنوان مژدگانی داد، چه قضاوتی درباره ی او می کنید؟ چرا؟

قضاوتی نمی کنم چون انتظاری ندارم.

6- آیا تاکنون چیزی را پیدا کرده اید؟ چه تصمیمی گرفتید؟ چرا؟

بر عهده شما می باشد.