جواب گفت و گو کنید صفحه ۲۳ علوم هفتم

در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه ۲۳ علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه ۲۳ علوم هفتم

نمودار زیر میزان افزایش حجم مقدار یکسانی از چند ماده را در اثر گرم کردن به مقدار یکسان نشان می‌دهد. دربارۀ داده‌های این نمودار در کلاس گفت‌وگو کنید.

جواب گفت و گو کنید صفحه 23 علوم هفتم
جواب گفت و گو کنید صفحه ۲۳ علوم هفتم

گرما حجم مواد را تغییر می دهد. این پدیده را قانون انبساط و انقباض چنین بیان می کند.

تقریبا همه مواد دراثر گرما بزرگتر ودر اثرسرما کوچکتر می شوند به این واقیعت اصل یا قانون انقباض و انبساط می گویند.

وقتی جسمی در اثر گرما جای بیشتری اشتغال می کند و بزرگتر می شود گوییم منبسط شده است و هنگامی که جسم در اثر سرما فضای کمتری اشغال می کند و کوچکتر می شود می گوییم منقبض شده است.

البته میزان تغییر حجم مواد (انبساط و انقباض) یکسان نیست بلکه به نوع ماده بستگی دارد.

بطور کلی

انبساط جامدات < ابساط مایعات < انبساط گازها

ناگفته نماند که در بین مواد جامد میزان انبساط فلزات از نافلزات بیشتر و میزان انبساط فلزات هم یکسان نیست.

به عبارتی دیگر:

اگر مقدار یکسانی از گاز، مایع، جامد فلزی و جامد نافلزی را به مقدار یکسان گرم کنیم، میزان افزایش حجم آنها با هم متفاوت خواهد بود. هر چه فاصله مولکول‌ها از هم بیشتر باشد و ملکول‌ها آزادی عمل بیشتری داشته باشند، در اثر گرم کردن بیشتر افزایش حجم پیدا می‌کنند. بنابراین در اثر گرم کردن، افزایش حجم گازها بیشتر از مایعات و افزایش حجم مایعات بیشتر از جامدات می‌باشد. از بین جامدات هم فلزات که به صورت شبکه‌ای از اتم‌ها در کنار هم قرار گرفته‌اند راحت‌تر از نافلزات حجمشان افزایش پیدا می‌کند. اتم‌های نافلزات درون ساختار مولکولی قرار دارند و بین مولکول‌های آنها نیز پیوندهایی وجود دارد که این ساختار باعث می‌شود افزایش حجم سخت‌تر صورت گیرد.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها

  • بنده ی خدا

    خیلی زیاد بود
    ولی عالی بود ممنونماز شما❤❤????????