در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 25 تفکر و پژوهش ششم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه 25 تفکر و پژوهش ششم

1- چرا اویس با وجود داشتن آرزوی دیدن پیامبر (ص) و تحمل سختی های راه، بدون دیدن او به یمن بازگشت؟

چون مادرش پیر و بیمار شده بود و به او قول داده بود که زود بر می گردد.

2- اگر شما به جای اویس بودید چه تصمیمی می گرفتید؟ بین آرزوی دیدن پیامبر(ص) و خواسته‌ی مادر کدام را انتخاب می کردید؟ چرا؟

خواسته مادر را انتخاب می کردم ؛ همانطور که اویس از فرموده مادر خود تبعیت کرد ما نیز به سخنان پدران و مادرانمان عمل می کردیم و به خواسته آن ها احترام می گذاشتیم.

3- آیا در زندگی شما پیش آمده که از آرزوی خود دست بکشید؟ علت چه بوده است؟

بله، آرزوی من در اینده باعث ایجاد زحمت و سختی برای خانواده ام می شد.

4- دو مورد از بـزرگترین آرزوهایتان را در ذهن مجسم کنید. اگر قرار باشد با انتخاب یک آرزو، آرزوی دیگر را از دست بدهید، چه احساسی به شما دست می دهد؟ کدام را انتخاب می کنید؟ دلایل شما برای این انتخاب چیست؟

بدون شک ناراحت میشوم اما باید بر خدا توکل کرد شاید خیر و صلاح ما در آن باشد.

آرزویی که رسیدن به آن ممکن باشد، به صلاح زندگی ام باشد و باعث زحمت و دردسر برای کسی نباشد تا بتوانم در آینده خوشبخت باشم و آرامش داشته باشم

5- نتیجه گیری خود از گفت و گوهای این جلسه را در قالب یک جمله‌ی کوتاه در کتاب بنویسید.

اینکه در هنگام تصمیم گیری اولیت ها و پیامد ها را در نظر بگیریم تا تصمیم گیری مناسبی داشته باشیم.