جواب گفت و گو کنید صفحه 25 جامعه شناسی یازدهم


haladars شهریور 27, 1401 دقیقه مطالعه
جواب گفت و گو کنید صفحه 25 جامعه شناسی یازدهم

در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 25 جامعه شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه 25 جامعه شناسی یازدهم

مفاهیمی چون تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی به کدام یک از مراحل استعمار مرتبط اند؟ به نظر شما کشور ما برای مقابله با این شکل از استعمار چه ظرفیت هایی دارد؟

این وجوه می توانند با هم همزمانی نیز داشته باشند. مثلا در استعمار قدیم، گاهی استعمار سیاسی و فرهنگی بوده است. بین سه وجه غالب (اقتصادی، نظامی و فرهنگی) هر کدام از مراحل استعمار، پیوستگی وجود دارد. مثلا در استعمار قدیم، بجز ابزارهای نظامی توسط استعمار انگلیس در سرزمین مستعمره هند، انگلیسی ها از سلطه فرهنگی و تسلط زبان انگلیسی نیز استفاده کردند.

پاسخ قسمت دوم سؤال: یکی از مهم ترین ابزارهای طراحی شده، توسط استعمار، ابزار فرهنگی است. که با عناوین متفاوتی چون: ناتو فرهنگی، تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی برای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است. کشور ما برای مقابله با استعمار فرانو، دارای ظرفیت های بالای فرهنگی، سابقه ی تمدن کهن و غیره می باشد.

جواب با هم تکمیل کنید

جواب گفت و گو کنید صفحه 25 جامعه شناسی یازدهم
جواب گفت و گو کنید صفحه 25 جامعه شناسی یازدهم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه