در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 28 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه 28 علوم چهارم

اگر برق خانه ی شما یک هفته قطع شود، با چه مشکلاتی رو به رو می شوید؟ در این باره در گروه خود گفت و گو کنید.

برق امروزه در بیشتر امور زندگی دخالت دارد. اول از همه تاریکی شب‌ها و بعد قطع شدن ارتباطات مانند تلفن و موبایل، کثیف ماندن لباس‌ها (استفاده نکردن از ماشین لباسشویی)، خراب شدن مواد خوراکی داخل یخچال و مشکلات فراوان دیگر.

برچسب شده در: