جواب گفت و گو کنید صفحه ۳۲ تفکر و پژوهش ششم

در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه ۳۲ تفکر و پژوهش ششم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه ۳۲ تفکر و پژوهش ششم

۱- مارگیر با خود چه اندیشید که اژدها را به شهر آورد؟

مرد مارگیر با خودش فکر کرد که مردم به او احترام بیشتری می گذارند و می گویند چه مارگیر شجاعی، اگر دیو هم در برابرش سبز شود اصلا از آن نمی ترسد.

۲- آیا مرد مارگیر درست فکر میکرد؟ چرا آری، چرا خیر؟

خیر درست فکر نمی کرد، چون او برای کسب درآمد بیشتر طمع زیادی داشته و باعث شد اژدها از خواب بیدار شود و آدم های زیادی کشته شوند.

۳- اشتباه های مارگیر چه بود و چه نتایجی داشت؟

این که نسنجیده عمل کرد و فکر میکرد که اژدها مرده است و آن شهر را خراب کرد و باعث مرگ خود و بسیاری از مردم شد. از دیگر اشتباه او این بود که می خواست با کلک و دروغ برای خود احترام و ارزش بخرد.

۴- آیا کسانی را میشناسید که گاهی مانند مارگیر رفتار کرده باشند؟ با مثال ویژگی آنها را توصیف کنید.

خیر.

۵- آیا شما نیز (حتی در موارد جزئی) مانند مارگیر فکر یا عمل کرده اید؟ اگر بلی نتایج آن برای شما و اطرافیانتان چه بوده است؟

بله، برای من نیز پیش آمده است که برای جلب توجه و احترام بیشتر دست به چنین کارهایی بزنم. پیامد آن این بوده است که همیشه دچار مشکل شده ام و نتیجه ای که به دنبال آن بودم اتفاق نیفتاده است.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه