جواب گفت و گو کنید صفحه 5 جامعه شناسی یازدهم


haladars شهریور 27, 1401 دقیقه مطالعه
جواب گفت و گو کنید صفحه 5 جامعه شناسی یازدهم

در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 5 جامعه شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

درباره راه های ورود یک اندیشه فردی به حوزه فرهنگ گفت و گو کنید.

یک فرد می تواند از طریق گفتار و نوشتار، اندیشه و عقیده خود را به دیگران انتقال دهد. مثلا از طریق نوشتن کتاب، سخنرانی کردن. حتی یک رهبر سیاسی و مذهبی هم می تواند با اندیشه های فردی خود، یک جامعه را سازمان دهد. و بر اندیشه های یک ملت تاثیر مثبت و یا منفی بگذارد. مانند امام خمینی در ایران و گاندی در هند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه