جواب گفت و گو کنید صفحه ۵۶ علوم نهم


haladars آبان 23, 1401 دقیقه مطالعه
جواب گفت و گو کنید صفحه ۵۶ علوم نهم

در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 56 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه 56 علوم نهم

خودرو های مسابقه به گونه ای طراحی می شوند که دارای موتورهای قوی باشند تا بتوانند نیروی زیادی را بین جاده و خودرو ایجاد کنند.همچنین آنها تا آنجا که ممکن است سبک طراحی می شوند. این نوع طراحی؛ یعنی نیروی زیاد موتور و جرم کم اتومبیل، روی شتاب آنها چه تأثیری می گذارد؟

در حالت اول (نیروی زیاد): چون هرچه نیرو بیشتر شود شتاب هم بیشتر می شود.

در حالت دوم (جرم کم): چون شتاب با جرم رابطه عکس دارد بنابراین سبب افزایش شتاب می شود.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه