در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 57 علوم دوم همراه شما هستیم.

1- سوخت مورد نیاز هریک از وسیله‌های پخت غذا را مشخّص کنید

جواب گفت و گو کنید صفحه 57 علوم دوم
جواب گفت و گو کنید صفحه 57 علوم دوم

اولی از سمت راست: زغال، وسط: گاز شهری، شکل سمت چپ: نفت و گاز فندک

2- آیا تا به حال برای پختن غذا از چوب استفاده کرده‌اید؟

بله

3- آیا موافقید دیگران هم این کار را انجام دهند؟ چرا؟

خیر، اگر از چوب جنگل زیاد استفاده کنند، جنگل از بین می رود و دود آن برای سلامتی آنها مضر است.

برچسب شده در: