جواب گفت و گو کنید صفحه ۵۹ علوم نهم


haladars آبان 23, 1401 دقیقه مطالعه
جواب گفت و گو کنید صفحه ۵۹ علوم نهم

در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 59 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه 59 علوم نهم

فرض کنید مطابق شکل پسر و اسب، روی اسکیت ها ساکن اند. پسر، اسب را هل می  دهد و هر دوی آنها شتاب پیدا می کنند و به حرکت در می آیند اما شتاب آنها در خلاف جهت یکدیگر است. کدامیک از آنها دارای شتاب بیشتری می شود؟ توضیح دهید.

پسر بیشتر شتاب می گیرد. زیرا جرم کمتری دارد. چون هر چه جرم کمتر باشد شتاب بیشتر می شود. با توجه به رابطه: a=F/m

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه