جواب گفت و گو کنید صفحه ۶۴ مطالعات سوم | کاربرگه شماره ۱۵

در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه ۶۴ مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه ۶۴ مطالعات سوم

کاربرگه ی شماره ی (۱۵) «نکات ایمنی» را در کلاس اجرا کنید.

کاربرگه ی شماره ی ۱۵ نکات ایمنی

با دوستانتان گفت و گو کنید: چه حوادثی ممکن است پیش بیاید؟ چه باید کرد؟ نتیجه را در کلاس بگویید.

image 21

۱- آتش سوزی: از انجام کارهای خطرناک خودداری کنید.

۲- دزد وارد خانه شود،در منزل بماند و در خانه را باز نگذارد.

۳- دچار گاز گرفتگی شود. دودکش باید توسط افراد متخصص نصب شود.

۴- دچار برق گرفتگی شود. برای تعمیر از برق کار باید کمک گرفت.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه