جواب گفت و گو کنید صفحه 8 علوم نهم


haladars مرداد 18, 1401 دقیقه مطالعه
جواب گفت و گو کنید صفحه 8 علوم نهم

در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 8 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه 8 علوم نهم

در شکل زیر درصد تقریبی برخی عنصرها در پوستهٔ زمین و بدن انسان، نشان داده شده است. دربارهٔ داده‌های این دو شکل گفت‌وگو کنید.

جواب گفت و گو کنید صفحه 8 علوم نهم

در بدن انسان ۶۰ عنصر وجود دارد که ۵ تا از آنها اصلی اند. اکسیژن به در ساختار آب بدن کربن و هیدروژن و در ساختار قندها نیتروژن به در آمینواسیدها کلسیم به در استخوان

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه