آپدیت

جواب گفت و گو کنید صفحه ۸ علوم نهم

8

در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه ۸ علوم نهم همراه شما هستیم.

در شکل زیر درصد تقریبی برخی عنصرها در پوستهٔ زمین و بدن انسان، نشان داده شده است. دربارهٔ داده‌های این دو شکل گفت‌وگو کنید.

جواب گفت و گو کنید صفحه 8 علوم نهم
جواب گفت و گو کنید صفحه ۸ علوم نهم

جواب اول:مهمترین عنصر در بدن انسان و زمین اکسیژن می باشد زیرا بیشترین درصد را دارد و از آن استفاده زیادی می شود در بدن انسان بعد از اکسیژن کربن عنصر بسیار معروف و مهمی است زیرا در تمامی واکنش ها شرکت می کند آهن در ساخت گلبول های قرمز خون (هموگلوبین) سدیم و پتاسیم در فعالیت های قلب ید در تنظیم فعالیت های بدن کلسیم در رشد استخوان ها مؤثر است.

جواب دوم:

در بدن انسان به ترتیب عناصر، اکسیژن (۶۵%) کربن (۱۸%) هیدروژن (۱۰%) نیتروژن (%۳) کلسیم (%۲) و بقیه عناصر (۲%) وجود دارد.

عناصر اکسیژن – کربن – هیدروژن و نیتروژن در مواد آلی (کربوهیدرات‌ها- لیپیدها – پروتئین­‌ها – ریبونوکولئیک اسیدها) وجود دارند که نقش ساختمانی و تولید انرژی دارند و عنصر کلسیم در رشد استخوان­‌ها کاربرد دارد و بقیه عناصر نیز با کم بودن ولی نقش مهمی دارند.

در پوسته زمین به ترتیب عناصر اکسیژن (۴۷%) سیلیسیم (۲۸%) آلومینیم (۸%) آهن (۵%) کلسیم (۴%) سدیم (۳%) پتاسیم (۳%) عناصر دیگر (۲%) که این عناصر در ترکیب با هم سنگ­‌های سیلیکاتی و غیر سیلیکاتی و در نهایت معادن و خاک ­ها را می­‌سازند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه