آپدیت

جواب گفت و گو کنید صفحه 81 هویت اجتماعی دوازدهم

در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 81 هویت اجتماعی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه 81 هویت اجتماعی دوازدهم

درباره تفاوت جمهوری و دموکراسی از دیدگاه ارسطو گفت وگو کنید.

در نظام‌های دموکراسی، حکومت بر پایه رأی اکثریت بنا شده است. در این سیستم، اکثریت جامعه تصمیم‌گیرنده اصلی است و قانون‌ها و مقررات بر اساس نظر اکثریت تعیین می‌شوند. بنابراین، نظام سیاسی در دموکراسی، قانونی مطلق ندارد بلکه رأی اکثریت به صورت مطلق مورد تأیید است. در این نوع حکومت‌ها، اقلیت‌های سیاسی و افرادی که رأی اکثریت را به دست نمی‌آورند، ممکن است متحمل زیان شوند و حقوقشان نادیده گرفته شود. به عبارت دیگر، قانون به صورت یکسان برای همه اجرا نمی‌شود و ممکن است افرادی که در اقلیت هستند، احساس کنند که تحت فشار و ظلم قرار دارند.

مثالی معروف در این زمینه این است که اگر شما مالک زمینی باشید و نخواهید آن را بفروشید، ممکن است خریدار به همراه دوازده نفر دیگر بیاید و رأی‌گیری کنند که آیا زمین شما باید فروخته شود یا خیر. در این حالت، اگر شما در اقلیت قرار بگیرید، ناچار خواهید بود علیرغم میل خود، زمینتان را بفروشید.

در مقابل، در نظام جمهوری، نه تنها اکثریت کنترل می‌شوند بلکه اقلیت نیز تحت نظارت و حمایت قرار می‌گیرند. در این نظام، قانون برای همه به صورت یکسان اجرا می‌شود و همه افراد از حقوق برابر برخوردار هستند. کسانی که اکثریت را به دست می‌آورند، خود را برحق مطلق و طرف مقابل را باطل نمی‌دانند. حتی در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، جایی که یک حزب حاکم می‌شود، باید حقوق اقلیت را رعایت کند. در اروپا نیز، حکومت‌ها معمولاً به صورت ائتلافی تشکیل می‌شوند و هیچ حزبی به تنهایی قدرت را در دست نمی‌گیرد.

از نظر ارسطو، بهترین نوع حکمرانی در دموکراسی است، اما این به معنای نادیده گرفتن نیاز به حمایت از حقوق اقلیت‌ها نیست. ارسطو معتقد بود که یک نظام دموکراسی باید به گونه‌ای باشد که همه شهروندان، چه اکثریت و چه اقلیت، احساس کنند که حقوق و منافعشان محفوظ است.

به این ترتیب، در نظام‌های دموکراسی و جمهوری، هر کدام نقاط قوت و ضعف خود را دارند. مهم است که در هر دو نظام، ساز و کارهایی برای حمایت از حقوق اقلیت‌ها و تضمین اجرای عادلانه قوانین وجود داشته باشد تا همه افراد جامعه احساس کنند که در یک نظام عادلانه و برابر زندگی می‌کنند.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه