در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 9 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه 9 مطالعات سوم

1- چرا مسخره کردن دیگران کار نادرستی است؟

چون باعث اخلاف و ناراحتی بین افراد می شود.

از معلم خود بپرسید خداوند در قرآن در این باره چه فرموده است؟

خداوند در قرآن می فرماید: «مبادا کسی از شما فرد دیگری را مسخره کند، شاید از شما بهتر باشد.»

همچنین ببینید:سوالات درس ۳ مطالعات سوم

2- اگر همه ی انسان ها مثل هم بودند، همه، یک شکل و قیافه داشتند و علاقه ها و توانایی هایشان کاملاً شبیه هم بود، چه می شد؟

نمی توانستیم انسان ها را از یکدیگر تشخیص دهیم. همه ی نیازهای ما برآورده نمی شد.