جواب گفت و گو کنید صفحه ۹۵ تفکر و پژوهش ششم

در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه ۹۵ تفکر و پژوهش ششم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه ۹۵ تفکر و پژوهش ششم

پس از شنیدن داستان، درباره ی پرسش های زیر گفت و گو کنید.

۱- موجودی که در کارخانه استخدام شد بالاخره خرس بود یا آدم؟ چه ویژگی هایی سبب شده که شما بر خرس بودن یا آدم بودن او تأکید کنید؟

خرس بود؛ چون اوایل پاییز همیشه خواب آلود بود و در زمستان می‌خوابید؛ بنابراین، ویژگی‌های یک خرس را داشت.

۲- شخصیت اصلی داستان چه چیز را فراموش کرده بود؟

او هویت خود را فراموش کرده بود که یک خرس است نه یک انسان!

۳- به نظر شما برای شخصیت اصلی داستان، خرس بودن بهتر است یا آدم بودن؟ چرا؟

به نظر من، خرس بودن شخصیت داستان جالب است؛ اما شما می‌توانید نظرات خود را نیز بیان کنید.

۴- آیا با تغییر لباس یا ظاهر می توان اصل را تغییر داد؟

خیر، اصل هیچ موقع با تغییر ظاهر یا لباس تغیر نمی‌یابد.

۵- چه مسائلی برای فردی که دچار تغییر هویت می شود به وجود می آید؟

در مورد این درس می‌توان گفت: ناراحتی، ترد شدن از سوی دیگران، فراموشی هویت اصلی خود و …

۶- آیا می شود در زندگی انسان ها نیز چنین مثال هایی پیدا کرد؟ پنج دقیقه در این باره تأمل و سپس با یکدیگر گفت و گو کنید.

برعهده دانش آموز

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه