جواب گوش کن و بگو صفحه ۳۸ فارسی پنجم

در این نوشته با جواب گوش کن و بگو صفحه ۳۸ فارسی پنجم همراه شما هستیم.

جواب گوش کن و بگو صفحه ۳۸ فارسی پنجم

به قصّه‌ی «کرم شب تاب» که برای شما پخش یا خوانده می شود، با دقّت گوش دهید و بر اساس نمودار زیر، گفت‌و‌گو کنید، سپس به پرسش‌ها پاسخ دهید.

حکایت بوزینگان و کرم شب تاب

میمون ها، مرغ، مرد وکرم شب تاب

کوه

شب

نصیحت کردن افراد نادان فایده ای ندارد.

کلیله و دمنه

پرسش‌ها

۱- چرا میمون‌ها روی کرم شب‌تاب، هیزم گذاشتند؟

چون آن ها گمان می کردند که کرم شب تاب آتش است.

۲- مرد مسافر به مرغی که روی درخت بود، چه گفت؟

گفت نصیحت کردن این ها فایده ای ندارد و مانند پنهان کردن شکر در زیر آب و شمشیر زدن بر روی سنگ است.

۳- میمون‌ها در پاسخ مرغ چه کردند؟

او را گرفتند و پرهایش را کندند.

۴- چرا نصیحت کردن فرد نادان مانند پنهان کردن شکر در زیر آب است؟

چون هیچ سود و فایده ای ندارد و در آن ها تاثیری نمی کند

۵- امتحان کردن شمشیر بر سنگ، شبیه کدام‌یک از کارهای زیر است؟

الف) آش را با جاش بردن.

ب) دندان طمع را کندن.

ج) آب در هاون کوبیدن.

۶- مضمون این داستان شبیه کدام‌یک از ضرب المثل‌های زیر است؟

الف) موش توی سوراخ نمی رفت، جارو به دمش می بست.

ب) شب دراز است و قلندر بیدار.

ج) پند دادن به نادان مانند تخم افکندن، در شوره‌زار است.

د) شیری یا روباه؟

۴

۵-ج

۶-ج

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها

  • مریم

    خیلی عالی بود معلمم به من نمره داد