جواب یادآوری صفحه ۲۷ زمین شناسی یازدهم


haladars مهر 6, 1401 دقیقه مطالعه
جواب یادآوری صفحه ۲۷ زمین شناسی یازدهم

در این نوشته با جواب یادآوری صفحه 27 زمین شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب یادآوری صفحه 27 زمین شناسی یازدهم

* در کتاب علوم با مفهوم، ویژگی ها و کاربرد برخی از کانی ها آشنا شدید. تعیین کنید که کدام یک از تصاویر زیر کانی می باشد؟ چرا؟

جواب یادآوری صفحه 27 زمین شناسی یازدهم

الف) نبات: کانی نیست زیرا طبیعی نیست و ساخته دست بشر است.


ب) یخ: کانی است زیرا جامد و متبلور است.


ج) نفت: کانی نیست چون مایع است.


د) گوگرد: کانی است چون جامد و متبلور بوده و دارای ترکیب شیمیایی ثابت است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه