جواب یادآوری صفحه ۴۷ زمین شناسی یازدهم

در این نوشته با جواب یادآوری صفحه ۴۷ زمین شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب یادآوری صفحه ۴۷ زمین شناسی یازدهم

در کتاب علوم پایۀ هفتم با آبخوان و انواع آن آشنا شدید. در این باره به پرسش های زیر پاسخ دهید:

۱) آبخوان چیست؟

قسمتی از پوستهٔ زمین است که سوراخ ها یا خلل و فرج سنگ های آن از آب مملو و اشباع شده باشد. معمولاً منافذ و سوراخ های سنگ ها بر اثر بارندگی های ممتد از آب پر شده و با رسیدن به سطح غیر قابل تراوشی مانند سنگ های رسی در همان جا متوقف می گردد و به شکل چشمه سارهای مختلفی در سطح زمین آشکار می شود. بدیهی است متناسب با خارج شدن آب از این چشمه ها سطح آب های زیر زمینی افت کرده و پائین می رود. قاعدتاً سطح آب های زیر زمینی در فصل های مرطوب بالا آمده و برعکس در فصل های خشک پائین می رود ولی هیچ گاه از سطح معینی بالاتر یا پائین تر نخواهد رفت. پائین ترین سطح آب زیر زمینی هر منطقه را سطح آب دائمی آن منطقه می نامند.

۲) در شکل زیر، نوع آبخوان های الف و ب را مشخص کنید.

image 58
جواب یادآوری صفحه ۴۷ زمین شناسی یازدهم

۳) چاه های شمارۀ  ۱ و ۲ چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

چاه شماره ۲ چاه آرتزین می باشد یعنی آب با فشار بیرون می آید زیرا چاه به لایه تحت فشار وصل شده است ولی شماره ۱ چاه معمولی است و آب با فشار بیرون نمی آید چاه به آبخوان آزاد متصل شده است و این آبخوان تحت فشار نیست.در چاه شماره ۲ سطح پیزومتریک بالاتر از سطح زمین است و در نتیجه آب خود به خود از دهانه بیرون می ریزد ولی در چاه شماره ۱ سطح پیزومتریک پایین تر از سطح زمین است و آب خود به خود بالا نمی آید.

۴) کدام چاه از نوع آرتزین است؟

چاه ۲

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه