در این نوشته با جواب یادآوری صفحه 69 قرآن ششم همراه شما هستیم.

جواب یادآوری صفحه 69 قرآن ششم

فعالیت 1.  مفهوم این حدیث پیامبر اعظم صلّی اللّٰه علیه و آله با کدام آیه ارتباط دارد.

طَیِّبوا اَفواهَکُم بالسِّواکِ، فَاِنَّها طُرُقُ القُرآنِ

دهان های خود را به وسیله ی مسواک پاکیزه کنید، زیرا که دهان شما گذرگاه قرآن است.

1. سوره ی حَدید، آیه ی25      2.   سوره ی واقعه، آیه ی 79       3. سوره ی الرّحمن، آیه ی 60

این حدیث پیامبر با آیه 79 سوره ی واقعه ارتباط دارد (گزینه ی 2)

برچسب شده در: