جواب Introducing Oneself /other صفحه ۱۴ زبان هفتم + ترجمه

در این نوشته با جواب Introducing Oneself صفحه ۱۴ زبان هفتم همراه شما هستیم.

جواب Introducing Oneself /other صفحه ۱۴ زبان هفتم

Check if

ببینید آیا

a) You can say your first and last name.

آ) می توانید نام و نام خانوادگی خود را بگویید.

My first name is …………………………………… .

نام من ………… است. (نام خودتان را بنویسید)

My last name is …………………………………… .

نام خانوادگی من …………. است. (نام خودتان را بنویسید)

b) You can ask other people’s names.

What’s your ….Name….?

ب) اسم تو چیست؟

check if

ببینید آیا

a) You can introduce a friend to the class.

آ) می توانید دوستتان را به کلاس معرفی کنید.

a) This is ….mahdi mohammadi (Type your Friends Name).….

b) You can greet people.

ب) می توانید به مردم درود و خوشامد بگویید.

b) Nice to …meet you… .

از آشنایی شما خوشبختم.

c) You can answer people’s greetings.

پ) می توانید پاسخ درود خوشامد مردم را بدهید.

c) Nice to …meet you too… .

من هم از آشنایی شما خوشبختم.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه