جواب Listening and speaking صفحه ۳۲ زبان دوازدهم +⚡️ ترجمه

در این نوشته با جواب Listening and speaking صفحه ۳۲ زبان دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب Listening and speaking صفحه ۳۲ زبان دوازدهم

A. We use ‘tag questions’ for two reasons: eliciting agreement (confirming facts) and signaling uncertainty.

Sam has not come to work. I’ve heard he’s sick, isn’t he?

Oh, yes. He was not well yesterday.

What’s wrong with him?

The doctors are checking his health condition.

It isn’t something serious, is it?

I hope not.

More examples:

He’s really generous, isn’t he?

They are going to leave here, aren’t they?

This cannot be true, can it?

B. Listen to the following conversations and answer the questions.

Conversation 1

How is everything, Amin? You seem to be busy these days, don’t you?

I’m ok Behzad. I’m working on a new project I’m really tired.

But your health is really important, isn’t it?

I know. But what about work, money, responsibility? We need to consider them all, don’t we?

Yes but health is on top of everything.

۱- Why is Amin busy these days?

Because he is working on a new project.

۲- What does Behzad think about health?

health is on top of everything.

Conversation 2

We are going to the gym on Friday would you come with us mina?

I don’t think so.

You don’t like sports, do you?

Actually, I don’t know I think it depends on the type of sport.

You prefer team sports, don’t you?

Well, it seems to be ok but honestly, I prefer less active sports like chess.

Oh I see.

۱- Where are they going?

They are going to the gym on Friday

۲- Why does Mina prefer chess?

Because she prefer less active sports.

الف) ما از «برچسب سوالات» بدین دلیل استفاده می کنیم که مطمئن شویم موضوعی صحیح است یا خیر.

سم به محل کار نیامد. من شنیدم که مریض است. درسته؟

اوه آره. او دیروز حالش خوب نبود.

چه اتفاقی واسش افتاده؟

دکترها شرایط سلامتی او را بررسی می کنند.

چیز جدی ای نیست. جدیه؟

امیدوارم اینطور نباشد.

مثال های بیشتر:

او واقعاً سخاوتمندانه است، اینطور نیست؟

آنها قصد دارند اینجا را ترک کنند، مگر نه؟

این نمی تواند درست باشد، می تواند؟

ب) به مکالمه های زیر گوش کنید و به سوالات پاسخ دهید.

مکالمه ۱

اوضاع چطوره امین؟ به نظر میرسه که این روز ها سرت خیلی شلوغ باشه،‌ اینطور نیست؟

من حالم خوبه بهزاد. دارم روی یه پروژه جدید کار میکنم و واقعا خستم.

اما سلامتی تو واقعا مهمه،‌ اینطور نیست؟

میدونم. اما کار، پول و مسئولیت چطور؟ لازمه که ما همه آن ها را در نظر داشته باشیم، اینطور نیست؟

بله اما سلامتی از هر چیزی مهم تر است.

مکالمه ۲

ما روز جمعه به ورزشگاه می رویم تو هم با ما میای مینا؟

گمان نمیکنم.

تو ورزش ها رو دوست نداری، داری؟

اگه راستش رو بخوای نمیدونم. من فکر میکنم که این (منظور دوست داشتن ورزش هست) به نوع ورزش بستگی داره.

تو ورزش های تیمی را ترجیح می دهی، اینطور نیست؟

خوب، به نظر میرسه که خوب باشه اما اگه بخوام صادق باشم، من ورزش های با فعالیت کمتر رو ترجیح می دهم مانند شطرنج.

اوه متوجه هستم.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها

  • ناشناس

    خیلی ممنون بسیار عالی بود ????